Uitvaartzorg op maat

Een 'uitvaartverzekering' of 'begrafenisverzekering' is een verzekering die de kosten van een begrafenis of crematie dekt. Op die manier komen nabestaanden niet voor financiële verrassingen te staan want tijdens een periode van intens verdriet kan dit er vaak echt niet meer bij. Bovendien biedt de uitvaartzorg (regio Oud-Turnhout en Limburg) van Vic u eveneens extra voordelen zoals administratieve bijstand voor de nabestaanden.  

U bepaalt zelf het bedrag

Het bedrag dat u wenst te verzekeren bepaalt u zelf. Betaling is mogelijk in schijven (per maand, kwartaal, half jaar of jaar). Als u overlijdt ‘voor’ alle premies betaald zijn, blijft u toch recht hebben op het totale bedrag. En als uw begrafenis of crematie minder kost dan het verzekerde bedrag, betaalt men het saldo volledig terug aan de door de verzekerde aangeduide begunstigde(n).

Kenmerken van een uitvaartzorgplan

  •     Verzekerd bedrag

U kan het verzekerde bedrag voor uw uitvaart zelf bepalen tussen 1.500 en 10.000 euro. Als de begrafenis of crematie minder kost dan het verzekerde bedrag, betaalt men het saldo volledig terug aan de begunstigde(n) die door de verzekeringnemer werd(en) aangeduid.

  •      Levenslang verzekerd

Nadat uw maandelijkse betalingen zijn gestopt (max. tot de leeftijd van 80 jaar) blijft u toch levenslang verzekerd.

  •   Nabestaandenzorg

Praktische en administratieve bijstand voor de nabestaanden is standaard inbegrepen in het uitvaartzorgplan.

  •   Periodieke betaling

U betaalt de verzekering in schijven (per maand, kwartaal, half jaar of jaar) gedurende een periode die u zelf kiest (tot de leeftijd van max. 80 jaar).

  •    Instapleeftijd

Als u kiest voor periodieke betaling, kunt u zich aansluiten tot 31 december van het jaar waarin u 69 jaar wordt. Wie ouder is dan 69 jaar kan een koopsom kiezen. Dit is een eenmalige premiebetaling waarvoor u in aanmerking komt tot 31 december van het jaar waarin u 75 jaar wordt. Wie ouder is dan 75 jaar kan zich als deelnemer inschrijven in het Depositofonds.

  •   Looptijd

U kiest zelf tot wanneer u wenst premies te betalen. De maximale looptijd van een uitvaartverzekering is tot 80 jaar. (maar u bent wel levenslang verzekerd)

  • Verzorgingsclausule

Als u samen met uw partner een uitvaartverzekering deelt, kan u kiezen voor een 'verzorgingsclausule'. Met deze optie hoeft u na het overlijden van uw partner geen maandelijkse premie meer te betalen, maar blijft u wel levenslang verzekerd. U betaalt hiervoor slechts 10 procent extra op de premie.

  • Indexering

Het leven wordt steeds duurder en ook de kosten voor een begrafenis of crematie nemen elk jaar toe. Om te garanderen dat het verzekerde bedrag van uw uitvaartverzekering in verhouding blijft met deze prijsstijgingen, kan u 'indexeren'. Het verzekerde bedrag wordt dan elk jaar verhoogd in verhouding tot de gestegen kosten (op basis van de 'index der consumptieprijzen'). Zo bent u er zeker van dat uw polis de uitvaartkosten volledig blijft dekken. Wie zijn verzekering niet jaarlijks wil indexeren, kan het verzekerde bedrag ook om de 3 jaar verhogen in verhouding tot de gestegen kosten.

Contact

Wilt u meer info over het plan voor uitvaartzorg bij Vic in Oud-Turnhout? Stuur dan een mailtje of bel voor een afspraak.

Clikc+